August 11, 2020

Pranimi i të drejtave LGBTI, përmirësim i opinionit publik në vendet anëtare të BE