Parada e Krenarisë në Sao Paulo mbledh miliona pjesëmarrës