September 26, 2020

Organi Anti-Diskriminim i Këshillit të Evropës sugjeron legjislacionin e martesave brenda të njëjtit seks, njohjen e ri-caktimit të gjinisë dhe rritjen e mbështetjes për komunitetin LGBTI