September 27, 2020

Një krahasim ekstrem për dhunën, për të dalluar fajtorin nga viktima