December 16, 2019

Në Turqi kërcënohet liria e aktivistëve të të drejtave të njeriut- ILGA deklaratë