August 6, 2020

Në Turqi kërcënohet liria e aktivistëve të të drejtave të njeriut- ILGA deklaratë