June 4, 2020

Lobimi për të drejtat LGBTI po vështirësohet dhe në OKB