December 5, 2019

Lobimi për të drejtat LGBTI po vështirësohet dhe në OKB