Lobimi për të drejtat LGBTI po vështirësohet dhe në OKB