September 27, 2020

Lendi dhe Jovani, urë lidhëse përtej barrierave mes Kosovës dhe Serbisë