Krimet e urrejtjes janë rritur në shifra alarmante brenda një viti