September 18, 2020

“Fiksimi i komunitetit gay me statusin dhe paraqitjen kanë kosto shumë të lartë për shëndetin mendor”-studimi