December 5, 2019

Brunei anullon dënimin me vdekje për individët LGBT