August 8, 2020

Brunei anullon dënimin me vdekje për individët LGBT