May 28, 2020

Brunei anullon dënimin me vdekje për individët LGBT