November 24, 2020

Raporti i plotë i monitorimit të medias mbi gjuhën e urrejtjes, seksiste dhe diskriminuese