August 14, 2020

Përdhunimi po dekriminalizohet – Si po i tradhëtojmë të drejtat e grave