July 7, 2020

Shoqëria civile në Shkodër bashkë në mbrojtje të grave të dhunuara