September 26, 2020

Letër publike drejtuar autoriteteve, një zë aktivist për ndryshim