June 3, 2020

Gjykata të posaçme për dhunën ndaj grave në Pakistan