September 23, 2020

Aborti selektiv – 23 milion vajza privohen nga e drejta e jetës