Aborti selektiv – 23 milion vajza privohen nga e drejta e jetës