November 24, 2020

Përdhunimi i të miturës në Kavajë dhe raportimi jo-etik i lajmit