February 17, 2020

Skandali me sigurinë ushqimore, mungesë kontrollesh, pesticide dhe materiale ndërtimi në ushqime