July 13, 2020

Raporti mbi situatën e dhunës ndaj grave në Shqipëri, përndjekja, raportohet në shifra shqetësuese