Raporti mbi situatën e dhunës ndaj grave në Shqipëri, përndjekja, raportohet në shifra shqetësuese