December 9, 2019

Raporti mbi situatën e dhunës ndaj grave në Shqipëri, përndjekja, raportohet në shifra shqetësuese