January 27, 2020

Numri i vetëvrasjeve në rritje në shkallë botërore