Numri i vetëvrasjeve në rritje në shkallë botërore