July 6, 2020

Kriza demografike, shtesa natyrore e popullsisë më e ulta që nga viti 1923