February 22, 2020

Kriza demografike në vend, përmbysja e raportit gjinor të popullsisë