Drama e shumëfishtë e shtetases së huaj – trafikuar dhe dhunuar sistematikisht