Pakti për Universitetin, shumë premtime mbeten ende në letër