September 29, 2020

Muaji i Ndërgjegjësimit për Komunitetin Trans- Çfarë është disforia gjinore?