December 13, 2019

Muaji i Ndërgjegjësimit për Komunitetin Trans- Çfarë është disforia gjinore?