February 28, 2020

Bashkimi Evropian ndihmon në ndërtimin e shkollave palestineze