November 24, 2020

Bashkimi Evropian ndihmon në ndërtimin e shkollave palestineze