November 24, 2020

Avancimi i kauzës LGBTI+ jashtë Tiranës, takime informuese në Mat e Shkodër