December 9, 2019

#Solidariteti në organizimin punëtor në AlbaCall