Regjimi i vizave, BE thirrje Shqipërisë për respekimin e rregullave