Zgjedhjet në Hungari dhe Poloni, mes të djathtëve ekstrem dhe liberalëve