September 29, 2020

Rishpërndarja e migrantëve në vendet e Bashkimit Evropian