July 13, 2020

Po negociatave, me të tjera kushte për Shqipërinë