Lista e komisionerëve të Bashkimit Evropian, prezantohen kandidatët