September 27, 2020

Komisioni i ri Evropian, në pritje të Komisionerit për Zgjerim, perspektiva për zgjerim nuk ndryshon