December 5, 2019

Komisioni i ri Evropian, në pritje të Komisionerit për Zgjerim, perspektiva për zgjerim nuk ndryshon