June 7, 2020

Komisioneri i ardhshëm i zgjerimit, Hungaria dhe Slovenia zyrtarizojnë kandidatët