Teatri Thalia i Hamburgut në mbrojtje të Teatrit Kombëtar