September 26, 2020

Teatri Kombëtar në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara në Evropë