November 24, 2020

Letër e hapur e komunitetit artistik ndërkombëtar kundër kryeministrit Rama