August 6, 2020

Letër e hapur e komunitetit artistik ndërkombëtar kundër kryeministrit Rama