August 6, 2020

Kosto e të qenit ndryshe – rrëfime fotografike të të rinjve shqiptarë