October 20, 2020

Kosto e të qenit ndryshe – rrëfime fotografike të të rinjve shqiptarë