March 30, 2020

Kosto e të qenit ndryshe – rrëfime fotografike të të rinjve shqiptarë