September 27, 2020

Europa Nostra i drejtohet autoriteteve për ruajtjen e Teatrit Kombëtar