February 20, 2020

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Evropian, Melisa Rama