September 26, 2020

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Evropian, Melisa Rama