December 16, 2019

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Evropian, Melisa Rama